Συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας του ΟΟΣΑ

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας συνάντησε τον γενικό διευθυντή Επικοινωνίας του ΟΟΣΑ Anthony Gooch, λίγο πριν την έναρξη σεμιναρίου με τίτλο «Επανακτώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών σε περιόδους της κρίσης» που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ