Δηλώσεις για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

Δηλώσεις για το επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020

19.5

«Με την χώρα μας στην κατάσταση που είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν είναι δυνατό να υπάρξει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Για αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες της Περιφέρειας από τη μεριά τους να κάνουν ότι απαιτείται για την τυπική ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά από την άλλη πλευρά, το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να ξαναφέρει το θέμα του ουσιαστικού στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν μπορεί να δεσμεύει μακροπρόθεσμα ένας σχεδιασμός πάνω σε πλήρως ανεπίκαιρα δεδομένα».

Αυτά υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Κατσανιώτης, κατά την διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, όπου και συζητήθηκε η Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

Ο κ. Κατσανιώτης εστίασε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι σε ένα  έντονα μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο όπως το σημερινό, η χρήση στοιχείων παρελθόντων ετών για να στηριχθεί ένα νέο μακροχρόνιο πρόγραμμα, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε λάθος συμπεράσματα και λάθος στοχεύσεις. Επίσης, τόνισε ότι το σχέδιο που παρουσίασε η περιφερειακή αρχή, αν και ήταν ένα πόνημα υψηλής ποιότητας από τυπική πλευρά, εντούτοις διακατεχόταν από την αίσθηση πως αποτελούσε το αποτέλεσμα μίας καθαρά «τυπικής υποχρέωσης», χωρίς πολιτική καθοδήγηση και στρατηγική για την ανάπτυξη της περιοχής.

«Δεν έχουμε προσανατολισμό για το που θέλουμε να πάει η Περιφέρεια την επόμενη 5ετία, φυσικά γιατί δεν έχει προσανατολισμό ούτε η διοίκηση της Περιφέρειας» ανέφερε ο κ. Κατσανιώτης.

Επιπλέον, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στιγμάτισε την απουσία συγκεκριμένης μεθοδολογίας ως προς τη σύνταξη τέτοιας σπουδαιότητας σχεδιασμών, καθώς επίσης και την ανυπαρξία ουσιαστικής και ολοκληρωμένης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος που τελειώνει. «Πώς είναι δυνατόν να σχεδιάζουμε ένα νέο πρόγραμμα χωρίς να ξέρουμε τι πήγε καλά και τι όχι από το πρόγραμμα που ολοκληρώθηκε και χωρίς να έχουμε έναν επίσημο απολογισμό με ποσοτικά αλλά και ποιοτικά χαρακτηριστικά;»