“Εξωδικαστικός μηχανισμός μηδενικής απόδοσης”

“Εξωδικαστικός μηχανισμός μηδενικής απόδοσης”

15.6

Η Κυβέρνηση, για άλλη μια φορά επιχαίρει για τη δημιουργία και λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, ως εργαλείου που μεγιστοποιεί την προστασία όλων των ειδών των επιχειρήσεων και επομένως θέτει διασταλτικές προϋποθέσεις ώστε η πλειονότητά τους να μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία με επωφελείς ρυθμίσεις.

Ωστόσο, τα πραγματικά αποτελέσματα δείχνουν εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτήν που θέλει να παρουσιάσει, αναφέρει ο Βουλευτής Αχαΐας ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, μετά από απάντηση που έλαβε από το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετικές του ερωτήσεις.

Συγκεκριμένα, από τις 3 Αυγούστου 2017 που ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα, από τις 2,437 επιχειρήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σε 30 επιχειρήσεις, εκ των οποίων μόνο 10 κατάφεραν να ρυθμίσουν επιτυχώς τα χρέη τους.

Τα συμπεράσματα περισσεύουν… για μία Κυβέρνηση που καθημερινά αποδεικνύεται αναποτελεσματική.