Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – «Η Κυβέρνηση συνεχίζει τον πόλεμο στο ελληνικό κρασί»

Ερώτηση προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – «Η Κυβέρνηση συνεχίζει τον πόλεμο στο ελληνικό κρασί»

15.3

Ο κλάδος του κρασιού αποτελεί βασικό πυλώνα στην προβολή της χώρας και η προώθηση του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού, είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα στην εξαγωγική πολιτική της. Ως εκ τούτου τα προγράμματα για την προβολή και προώθηση του Ελληνικού οίνου, κρίνονται αναγκαία για τη συνέχιση της θετικής εικόνας στο εξωτερικό και την καθιέρωση του ως “κρασί ποιότητας”.

Τα ανωτέρω προγράμματα χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους. Η υποβολή γίνεται τέλος Μαΐου κάθε χρονιά και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου του επόμενου χρόνου. Δυστυχώς τα προγράμματα που υποβλήθηκαν το Μάιο του 2017 δεν έχουν αξιολογηθεί λόγω γραφειοκρατικών παραλείψεων.

Η καθυστέρηση αυτή θα έχει επιπτώσεις και στα επόμενα προγράμματα. O βουλευτής καλεί τον Υπουργό να απαντήσει σε συγκεκριμένα ερωτήματα πόσα χρήματα θα χαθούν από την ολιγωρία αυτή, πότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα και ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση. Επίσης προτείνει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες από το Υπουργείο και ζητά να ακολουθηθούν πρακτικές που εφαρμόζουν ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) με σαφώς καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Η Κυβέρνηση συνεχίζει τον πόλεμο στο ελληνικό κρασί»

Η εστίαση στην εξωστρέφεια της Χώρας για τον κλάδο του κρασιού αποτελεί βασικό στόχο στο πλαίσιο του προγραμματισμού και σχεδιασμού των ενεργειών προβολής και προώθησης, καθώς κρίνεται αναγκαίο να αναζητηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές στόχους

Στο ανωτέρω πλαίσιο, στόχοι του προγράμματος αποτελούν:

  • Η συνέχιση της προσπάθειας για τη δημιουργία θετικής Εικόνας για το ελληνικό κρασί και η σταδιακή καθιέρωσή του στην αγορά ως «κρασί ποιότητας»
  • Η ενημέρωση των επαγγελματιών του κλάδου και των καταναλωτών στις αγορές στόχους για το ποιοτικό δυναμικό του ελληνικού αμπελώνα και των ελληνικών οίνων
  • Η αύξηση της αναγνωσιμότητάς του στις ξένες αγορές ειδικά των ελληνικών οίνων ονομασίας προέλευσης και των επιτραπέζιων οίνων με γεωγραφική ένδειξη στις χώρες στόχους.
  • Η διείσδυση και περαιτέρω αύξηση των μεριδίων στις αγορές.

Αποστολή του προγράμματος είναι η καθιέρωση της ελληνικής προέλευσης μεταξύ των ποιοτικότερων οινικών προελεύσεων του παγκόσμιου χάρτη και η ανάδειξη των

ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών αμπελουργικών περιοχών και γηγενών ποικιλιών καθώς και η σύνδεση των οινικής ταυτότητας με την ισχυρή πολιτιστική ελληνική ταυτότητα.

Ο οινικός κλάδος είναι από τους λίγους αν όχι ο μοναδικός που συνολικά υλοποιεί δράσεις εφαρμόζοντας με συνέπεια ένα στρατηγικό σχέδιο που το υπουργείο πριν χρόνια χρηματοδότησε.

Τα προγράμματα για την προβολή και προώθηση του ελληνικού οίνου χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους 50% εθνικούς πόρους 30% και 20% ιδιωτικούς η 50 κοινοτικοί 50 ιδιωτικοί αν πρόκειται για ατομικά προγράμματα .
Η υποβολή γίνεται τέλος Μαΐου κάθε χρονιά και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου του επόμενου χρόνου .
Η διαδικασία αξιολόγησης και υπογραφής σύμβασης συνήθως απαιτεί 5 μήνες άρα προς το τέλος του χρόνου τα προγράμματα εγκρίνονται ώστε να υπάρχει μια περίοδος 7 μηνών για υλοποίηση.
Τα προγράμματα που υποβλήθηκαν το Μάιο του 2017 δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί , λόγω γραφειοκρατικών παραλείψεων που εντοπίστηκαν ( ΚΥΑ που αποτυπώνει τη διαδικασία αξιολόγησης )
Η πρόβλεψη είναι ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί προς το τέλος Μαΐου με αποτέλεσμα η αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων να είναι ανέφικτη για όσους αποφασίσουν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα . Κοινοτικά κονδύλια θα χαθούν ενώ είναι και πισωγύρισμα στη προσπάθεια ιδιωτών και φορέων να αναπτύξουν την εξαγωγική προσπάθεια του κλάδου .Όλο αυτό πιθανόν να έχει επιπτώσεις και στα επόμενα προγράμματα .
Επίσης πολλές παρατηρήσεις διατυπώθηκαν για την ορθότητα νομική και ουσιαστική της ΚΥΑ που περιγράφει τη διαδικασία .

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Ποσά κοινοτικά χρήματα θα χαθούν από την ολιγωρία;
  • Πότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα και ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση;
  • Γιατί ενώ στόχος της Κεντρικής διοίκησης είναι η απλοποίηση των διαδικασιών το υπουργείο διαμορφώνει ένα θεσμικό πλαίσιο κάνοντας τα πάντα πιο δύσκολα;
  • Γιατί δεν ακολουθεί τις πρακτικές του ανταγωνισμού , Ισπανία Πορτογαλία Ιταλία που αξιοποιούν τα κοινοτικά κονδύλια πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα;
  • Η εξωστρέφεια της χώρας δεν εξυπηρετείται με τέτοιες πολιτικές , τι μέτρα θα πάρετε;
  • Μήπως η δημόσια διαβούλευση και η διακομματική θα εξυπηρετούσε καλύτερα την εξωστρέφεια της χώρας ;