Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Βουλευτής ρωτά σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για να αρθεί η αδικία, αφού οι απόφοιτοι του Τμήματος  δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε κανέναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στις προκηρύξεις ιδιωτικού τομέα  που γίνονται σύμφωνα με τον κλάδο ειδίκευσης (ΠΕ).

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Ένταξη σε κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστημίου Πατρών»

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 με το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθ. 206, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 179/9-9-1999). Από της ιδρύσεώς του ανήκει στη σχολή Θετικών Επιστημών. Οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν στο Τμήμα το ακαδημαϊκό έτος 2000-01.

Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδάσκονται σειρές μαθημάτων των βασικών φυσικών επιστημών, σειρά μαθημάτων επιστήμης των υλικών, καθώς και ειδικά μαθήματα επιστήμης των υλικών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος δεν εντάσσονται σε κανέναν κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), αντίθετα με τους αποφοίτους των λοιπών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και των πανεπιστημίων γενικότερα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι οι απόφοιτοί να μην μπορούν να συμμετάσχουν σε κανέναν διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαγωνισμών που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε προκηρύξεις ιδιωτικών εταιρειών που γίνονται με βάση τα ΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε

  1. Για ποιο λόγο το Τμήμα δεν έχει ενταχθεί σε κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ώστε να περιλαμβάνεται στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ;
  2. Δεδομένου ότι το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών ανήκει στη Σχολή Θετικών Επιστημών, γιατί δεν έχει πάρει κάποιο κωδικό Περιοχής Ειδίκευσης στην κατηγορία ΠΕ.04 την στιγμή που υπάρχει η περιοχή Ειδίκευσης ΠΕ.04.03 (Φυσιογνώστες) χωρίς απόφοιτους εδώ και πολλά χρόνια;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, ώστε να αρθεί η αδικία που υφίσταται σε βάρος των αποφοίτων του Τμήματος;