Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά στα Ταμπάχανα

Επίσκεψη στη Λαϊκή Αγορά στα Ταμπάχανα

Δίπλα στους παραγωγούς και τη μεσαία τάξη. Δίπλα στους ανθρώπους που αποτελούν, αλλά και στηρίζουν, τον πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.

Σήμερα το πρωί στη Λαϊκή Αγορά Ταμπάχανα.