Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και σειρά διαβουλεύσεων με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σ. Ζαχαράκη, με το Δήμαρχο Πατρέων και τον Διευθ. Σύμβουλο της ΚτΥπ.

Η διασφάλιση ενός σύγχρονου και λειτουργικού σχολείου για τους μαθητές με Αναπηρίες & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

«Αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για τους μαθητές/τριες, τους γονείς & κηδεμόνες, την εκπαιδευτική κοινότητα του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Πατρών (ΕΕΝΕΓΥΛ) αλλά και ευρύτερα την κοινωνία της Πάτρας, να δρομολογηθεί άμεσα, η ανέγερση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ενός σύγχρονου και ασφαλούς σχολικού συγκροτήματος και θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την άμεση ανεύερεση λύσης για την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος που ειδικά τώρα, με τον κορωνοϊό, γίνεται οξύτατο.

Όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής πρέπει να είναι κατασκευασμένα με προδιαγραφές να φιλοξενήσουν μαθητές με Αναπηρίες & Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία, διότι μεταξύ άλλων, αυτά τα σχολεία, είναι συνυφασμένα όχι μόνο με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και με την καταλληλότητα λειτουργίας τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών».