Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και τον Διευθ. Σύμβουλο του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” Σέρκο Χαρουτουνιάν και Παναγιώτη Χατζηνικολάου και τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη

Τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο και τον Διευθ. Σύμβουλο του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” Σέρκο Χαρουτουνιάν και Παναγιώτη Χατζηνικολάου και τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας Νεκτάριο Φαρμάκη

«Το μέλλον της περιοχής μας είναι οι αγρότες με γνώσεις»

Η δημιουργία Σχολής Αμπελουργίας στο Αίγιο με γνωστικό αντικείμενο τη Σταφίδα και την Αμπελουργία, θα φέρει σημαντικά οφέλη στην τοπική κοινωνία της Αχαΐας και όχι μόνο, με δεδομένο πως έχουν ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία για την αγροτική παραγωγή οι ντόπιες ποικιλίες αμπελιού οι οποίες δίνουν εξαιρετικά κρασιά με ονομασία προέλευσης καθώς και η σταφίδα, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην αναμπέλωση της και την ανάγκη της εκπαίδευσης και κατάρτισης των καλλιεργητών που θα συμμετέχουν σε αυτή.

Οι ανάγκες για νέα παιδιά με εμπειρία στην περιοχή είναι μεγάλες και οι τοπικές επιχειρήσεις ψάχνουν για κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό. Με την ίδρυση της Γαλακτοκομικής Σχολής στόχος είναι η βελτίωση των εγχώριων γαλακτοκομικών προϊόντων και η κατάρτιση ειδικών τεχνιτών, οι οποίοι θα μπορούν να κατασκευάσουν βελτιωμένα προϊόντα, συμβάλλοντας καίρια στη μετεξέλιξη της ελληνικής γαλακτοκομίας. Υπάρχουν νέα παιδιά από κάθε περιοχή της Ελλάδας που επενδύουν στη γνώση και την ποιότητα της ελληνικής αγροδιατροφής. Νέοι που θέλουν να παραμείνουν στην ελληνική ύπαιθρο, να κάνουν οικογένεια, να ζήσουν ασχολούμενοι με την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση. Να συνεχίσουν αυτά που βρήκαν από τους γονείς και τους παππούδες τους και να γίνουν καλύτεροι από αυτούς.

Η δημιουργία νέων αγροτικών επαγγελματικών σχολών έχουν ως στόχο να εφοδιάσουν τους σπουδαστές με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις σύγχρονες επαγγελματικές απαιτήσεις. Η επαγγελματική εκπαίδευση θα αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που θα παρέχουν οι αγρότες μας, θα ενισχύσει την εξωστρέφεια των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και θα ενισχύσει την οικονομία της τοπικής κοινωνίας.

Στόχος μας είναι η διασύνδεση της επαγγελματικής κατάρτισης των νέων ανθρώπων με την παραγωγή και την τοπική οικονομία. Σχεδιάζουμε σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μια σειρά ενεργειών που θα μπορέσουν να στηρίξουν την αμπελουργία και την κτηνοτροφία, σε δύσκολες εποχές, και να αναδείξουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μας, και ένα από τα πλεονεκτήματα της χώρας. Η ανάπτυξη της περιοχής μας, ήρθε η ώρα, να περάσει από τα λόγια στα έργα. Και ακριβώς πάνω στην κατεύθυνση αυτή δουλεύουμε με συγκεκριμένο σχέδιο, θέτοντας προτεραιότητες, διεκδικώντας όλα όσα θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας αυτό.

Υπάρχει επόμενη μέρα στην πρωτογενή τομέα. Αρκεί να εμπνεύσουνε τους νέους, να τους πιστέψουμε. Μόνο τότε, θα μπορούμε να συζητάμε για μια σύγχρονη αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση!