Επανεκλογή ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Επανεκλογή ως Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου που με επανεξέλεξαν στη θέση του Προέδρου και να διαβεβαιώσω ότι, με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα προσπαθήσω να ενισχύσω το έργο της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής η οποία έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστημονική έρευνα, την τεχνολογία και την αξιολόγησή τους, καθώς επίσης και τη μελέτη και την παρακολούθηση ζητημάτων βιοηθικής.

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες και ιδρύματα που μπορούν να συμβάλουν στην αναπτυξιακή έκρηξη που χρειάζεται η χώρα.

Οφείλουμε όλοι να ενισχύσουμε τα ερευνητικά ιδρύματα και να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της σπουδαίας δουλειάς που γίνεται από Έλληνες επιστήμονες.

Στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που διανύουμε θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί και πως η επένδυσή μας στην έρευνα και την καινοτομία, είναι επένδυση για το μέλλον της Χώρας.»