Κοινοβουλευτική Ερώτηση για τη διευκόλυνση των εμπορικών επιχειρήσεων

Κοινοβουλευτική Ερώτηση για τη διευκόλυνση των εμπορικών επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, το λιανικό εμπόριο αγωνίζεται για επιβιώσει. Υπάρχει άμεση και πιεστική προσπάθεια για να ανταπεξέλθει στην έλλειψη ρευστότητας και στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις ενώ ταυτόχρονα ο ψηφιακός μετασχηματισμός έγινε επιτακτική ανάγκη για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις. ‘ Το ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις από τις μεγάλες εγχώριες και ξένες αλυσίδες, που επένδυσαν χρόνια σε καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες μεγαλώνει. Χιλιάδες μικρές, ατομικές και οικογενειακές εμπορικές επιχειρήσεις προσπαθούν να γίνουν ψηφιακά ανταγωνιστικές, χωρίς όμως να διαθέτουν επαρκή «εργαλεία», τεχνογνωσία και τα απαραίτητα κεφάλαια.   Τη λύση σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, θα επιχειρήσει να δώσει το πρόγραμμα επιδότησης «e-λιανικό» που έχει ως στόχο την επιχορήγηση των μικρών επιχειρήσεων για την δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και να ενισχυθούν ψηφιακά.   Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης, ανέρχεται στο ποσό των 80.000.000 ευρώ, ενώ ο κάθε δικαιούχος θα επιδοτείται με το ποσό των 5.000 ευρώ. Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, (ΚΑΔ 47 και όλα τα παράγωγα του) διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά εξαιτίας του Covid-19.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για το εμπόριο, δύναται η χρηματοδότηση του προγράμματος να υλοποιηθεί με τη μέθοδο της παροχής επιταγών (vouchers) στις επιχορηγούμενες επιχειρήσεις, και αυτές να εκχωρούνται στους παρόχους υπηρεσιών;
  2. Σε ό,τι αφορά το κόστος για την κατασκευή του e-shop έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το ύψος της επιδότησης για την δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος δεν καλύπτει το πραγματικό κόστος επεξεργασίας του περιεχομένου του; Δαπάνες για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού και δεδομένων με σκοπό τη σωστή προβολή των προϊόντων δύνανται να συμπεριληφθούν στην προγραμματισμένη χρηματοδότηση;
  3. Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αποτρέψει τον κίνδυνο δημιουργίας μεγάλου αριθμού ανενεργών ή εικονικών e-shops και της χρήσης εξοπλισμού για δραστηριότητες που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό του προγράμματος; Με ποιό τρόπο θα γίνει η αξιολόγηση της δράσης;
  4. Μια επιχείρηση μπορεί να μην διαθέτει e-shop, αλλά διακριτή παρουσία και σημαντικό ύψος πωλήσεων στο διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας μόνο τα κοινωνικά δίκτυα. Εάν αυτός ο ευέλικτος τρόπος ηλεκτρονικής πώλησης ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του εμπόρου, δύνανται οι αντίστοιχες δαπάνες να καλυφθούν από το πρόγραμμα;
  5. Σε ό,τι αφορά την προώθηση και την ένταση της παρουσίας των e-shops δεν προβλέπεται κάποιο ποσό για την ψηφιακή διαφήμιση (google ads, Facebook, Instagram κτλ). Δύναται αντίστοιχες δαπάνες να ενταχθούν στην δράση.
  6. Σχετικά με την ταχύτητα διεκπεραίωσης της δράσης και την ένταξη των δικαιούχων, με ποια μέθοδο προβλέπει ο φορέας την επίσπευση των διαδικασιών λαμβανομένης υπόψιν της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου με την τελευταία αναστολή λειτουργίας τους να είναι ακόμα σε ενέργεια.