47 χρόνια Νέα Δημοκρατία

47 χρόνια Νέα Δημοκρατία

ΕΡΤ1-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ-ΑΚ1

Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει «το Έθνος με το Λαό», «την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της», «την Εθνική Ανεξαρτησία με την Λαϊκή Κυριαρχία» και την «Πολιτική Ελευθερία με την Έννομη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη».