Προτάσσουμε τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία της Ελληνικής Ομογένειας στην Ουκρανία – “Πρωϊνοί τύποι” 6/3/2022

Προτάσσουμε τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία της Ελληνικής Ομογένειας στην Ουκρανία

06/03/2022