Έχουμε τονίσει ότι η προστασία του άμαχου πληθυσμού και των Ελλήνων ομογενών της Ουκρανίας είναι πρωταρχικής σημασίας – Alpha Radio 8/3/2022

Έχουμε τονίσει ότι η προστασία του άμαχου πληθυσμού και των Ελλήνων ομογενών της Ουκρανίας είναι πρωταρχικής σημασίας