Οι πολίτες θα κρίνουν την αξιοπιστία & το σχέδιό μας, συνέντευξη MANIFESTO, 12/04/23

Οι πολίτες θα κρίνουν την αξιοπιστία & το σχέδιό μας, συνέντευξη MANIFESTO

Οι πολίτες θα κρίνουν την αξιοπιστία & το σχέδιό μας. Υλοποιήσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις. Θωρακίσαμε την οικονομία, την άμυνα, τα σύνορα μας. Απευθυνόμαστε με έργα & πράξεις -όχι με θολές υποσχέσεις- στους πολίτες που ζητούν προσωπική & συλλογική προκοπή #tomanifesto