Τα προβλήματα και οι λύσεις τους έχουν πολιτική αφετηρία

Τα προβλήματα και οι λύσεις τους έχουν πολιτική αφετηρία

Πυλώνας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι τα πολιτικά κόμματα. Συνθετικός ιστός των κομμάτων είναι η ιδεολογία, οι αξίες, τα ιδανικά που εκπροσωπούν. Το όραμα τους για το αύριο, για το εθνικό καλό που θα φέρει συλλογική και ατομική προκοπή.
Αρκετοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας ως διαχειριστές μιας πολυκατοικίας, ενώ ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι τα τα προβλήματα και ιδίως οι λύσεις τους έχουν πολιτική αφετηρία και κοινωνικό διακύβευμα.
Η ταύτιση των ασκούμενων πολιτικών με ευρύτερες κοινωνικές ομάδες είναι η αρχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και η διεύρυνση αυτής της ταύτισης δημιουργεί κοινωνικές πλειοψηφίες. Η διεύρυνση της ταύτισης δεν σχεδιάζεται με πρόσωπα ή με μεταγραφές, αλλά με πολιτικές
Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα γνήσια λαϊκό που εδώ και 50 χρόνια έχει διευρύνει την κοινωνική της βάση.
Είναι μια παράταξη που μέσα από τη βαθιά λαϊκή της διαδρομή κατάφερε να φέρει μεγάλες κοινωνικές ομάδες στο προσκήνιο.
Η νέα μεγάλη και σύγχρονη πολιτική συμμαχία της παράταξης θα γίνει – και πρέπει να γίνει – με τους πολίτες. Με τους πολλούς, που σήμερα αντιμετωπίζουν τη δύσκολη καθημερινότητα, την ακρίβεια και την ανασφάλεια. Με αυτούς που νιώθουν να απομακρύνονται από τα ταυτοτικά μας χαρακτηριστικά.
Οι πολίτες μας έστειλαν το μήνυμα και έχει μόνο μια ανάγνωση: Χρήσιμοι για τους πολλούς. Η Νέα Δημοκρατία έδινε πάντα τη μεγάλη μάχη και εμείς που εκπροσωπούμε τους ψηφοφόρους είμαστε οι θεματοφύλακες αυτής της προσπάθειας μέσα στο Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη.
Άρθρο στην Εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ”, στις 21 Ιουνίου 2024