Ανάληψη καθηκόντων ως Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ανάληψη καθηκόντων ως Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

22.8

Σήμερα αναλάμβάνει καθήκοντα ως νέος Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Πατρινός στην καταγωγή με σημαντική διαδρομή στον χώρο του μάρκετινγκ και με θητεία στη θέση του Διεύθυνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.).