Παραίτηση από Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Παραίτηση από Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

20.10

Γνωστές έγιναν, πριν από λίγο, οι παραιτήσεις του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού της κυβέρνησης, Δημήτρη Βαρτζόπουλου, καθώς των Γραμματέων Επικοινωνίας, Γιάννη Παναγιωτόπουλου και Ανδρέα Κατσανιώτη.