Ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και την εντολή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τον καθαρισμό των χώρων του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”

Ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και την εντολή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τον καθαρισμό των χώρων του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”

16.2

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ και την εντολή του  Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για την άμεση συλλογή, απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων, την εξυγίανση και τον καθαρισμό των χώρων του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”, ο Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, επανήλθε με νέα ερώτηση προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αυτή τη φορά ο κ. Κατσανιώτης  ρωτά  να πληροφορηθεί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων, πού θα εναποτεθούν τα επικίνδυνα υλικά – απόβλητα του εργοστασίου, πώς θα μεταφερθούν και  πότε και τι μέτρα έχουν ληφθεί, δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κυρίως της επικινδυνότητας για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που παρουσιάζει η περίπτωση της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, για την οποία  «δεν υφίστανται άμεσες και εύκολες λύσεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε πρόσφατη απάντηση που έλαβε από το ΥΠΕΝ ο Βουλευτής.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: «Η υγειονομική βόμβα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ πυροδοτεί ξανά κινδύνους»

Σε συνέχεια των υπ. αριθμ. 6367/14-6-2017 και 6588/22-6-2017 ερωτήσεων μου σχετικά με την υγειονομική βόμβα της ΑΜΙΑΝΤΙΤ στο Δρέπανο Αχαΐας,  στις 13/11/2017, σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού τύπου, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, έδωσε εντολή  στους συνιδιοκτήτες του ακινήτου Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Κ.Ε., για άμεση συλλογή και απομάκρυνση των επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και  εξυγίανση-αποκατάσταση του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”, κατόπιν της υπ. αριθ.  1985/2017 πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απέρριψε την προσφυγή της Εθνικής Τράπεζας κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.ΔΕ&Ι. για την «Έγκριση εργασιών συλλογής, απομάκρυνσης επικινδύνων αποβλήτων και  εξυγίανσης – αποκατάστασης του ακινήτου των πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων της “ΑΜΙΑΝΤΙΤ”».

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2782/17-10-2017, απάντηση σχετικής με το θέμα, που λάβαμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μεταξύ  άλλων, αναφέρεται χαρακτηριστικά « σας γνωρίζουμε ότι επειδή για τις περιπτώσεις σαν αυτές της AΜΙΑΝΤΙΤ δεν υφίστανται άμεσες αλλά και ούτε εύκολες λύσεις και οι επιπτώσεις είναι σοβαρές στην οικονομία, στο περιβάλλον και κυρίως στους ανθρώπους, το ΥΠΕΝ, μεριμνά ώστε να υφίσταται το απαραίτητο περιβαλλοντικό, χωροταξικό και πολεοδομικό θεσμικό πλαίσιο».

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Προς εφαρμογή των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, σε ποιο νόμιμα αδειοδοτημένο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) πρόκειται να μεταφερθούν τα συγκεκριμένα  απόβλητα, σε ποιο χρόνο  και με ποιο τρόπο ;
  • Δεδομένης της επικινδυνότητας της υφιστάμενης κατάστασης και της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης της ΑΜΙΑΝΤΙΤ, – όπως και οι ίδιοι ισχυρίζεσθε – σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για μην να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά κυρίως στους ανθρώπους;