Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για άδεια κυκλοφορίας οχημάτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για άδεια κυκλοφορίας οχημάτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους

14.5

Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους, ήταν το θέμα ερώτησης προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών που κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας της Ν.Δ. Ανδρέας Κατσανιώτης.

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, κάτι όμως που λειτουργεί ανασταλτικά για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – μελισσοκόμους, αφού η ασκούμενη δραστηριότητα που εκτελούν περιλαμβάνει μεταφορικό έργο τέτοιο, για την εξυπηρέτηση του οποίου απαιτείται η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου μικτού φορτίου μεγαλύτερου των 2.500 χιλιόγραμμων.

Ο βουλευτής ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό αν προτίθεται να υπάρξει τροποποίηση για την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου του μικτού βάρους των ΦΙΧ αυτοκινήτων σε 3.500 χιλιόγραμμα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους να μεταφέρουν τα σμήνη μελισσών τους με ασφάλεια και με κατάλληλα οχήματα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης
“Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του Νόμου 4441/2016, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιόγραμμων, στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, εφόσον αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Η ανωτέρω διάταξη, λειτουργεί ανασταλτικά για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες – μελισσοκόμους, αφού η ασκούμενη δραστηριότητα που εκτελούν περιλαμβάνει μεταφορικό έργο τέτοιο, για την εξυπηρέτηση του οποίου απαιτείται η χρήση φορτηγού αυτοκινήτου μικτού φορτίου μεγαλύτερου των 2.500 χιλιόγραμμων.

Τα οχήματα μικτού βάρους έως 2500 χιλιόγραμμων που διατίθενται στην αλλοδαπή και εγχώρια αγορά, καινούργια ή μεταχειρισμένα, αδυνατούν λόγω συγκεκριμένων διαστάσεων και ιδιομορφίας του χώρου φόρτωσής τους (καρότσα με θόλους), να μεταφέρουν με ασφάλεια φορτίο σε μελισσοσμήνη (κυψέλες), οι οποίες έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις 41×51×36. Αντιθέτως, στην κατηγορία ΦΙΧ μικτού βάρους 3500 χιλιόγραμμων και άνω, διατίθεται πληθώρα οχημάτων με κατάλληλες προδιαγραφές για την ασφαλή μεταφορά τέτοιου είδους φορτίου. Κατά συνέπεια, θα ήταν εύλογο και λογικό, για λόγους ασφαλούς μεταφοράς μελισσοσμηνών, αλλά και ασφαλούς κίνησης των οχημάτων στο οδικό δίκτυο για την πρόληψη ατυχημάτων, να υπάρξει τροποποίηση για την αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου του μικτού βάρους των ΦΙΧ αυτοκινήτων σε 3.500 χιλιόγραμμα και στους μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται:
Προτίθεσθε να προβείτε σε αύξηση του επιτρεπόμενου ορίου μικτού βάρους ΦΙΧ αυτοκινήτων σε 3.500 χιλιόγραμμα για τους μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους, άλλως τι προτίθεσθε να πράξετε για την αποκατάσταση του προβλήματος και την παροχή δυνατότητας στους μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμους να μεταφέρουν τα σμήνη μελισσών τους με ασφάλεια και με κατάλληλα οχήματα;