Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τα προβλήματα στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των αγροτών προς τη ΔΕΗ

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης με θέμα τα προβλήματα στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των αγροτών προς τη ΔΕΗ.

Ο βουλευτής ζητά να γίνουν ενέργειες για την ένταξη των αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι, πολλές καλλιέργειες παρουσιάζουν εποχικότητα και κατά συνέπεια εποχικότητα παρουσιάζουν οι αντίστοιχες εισπράξεις τους από την πώληση των προϊόντων τους. Παράλληλα, δεν είναι λίγες οι φορές που ο αγροτικός κλάδος πλήττεται από καταστροφές που συμβαίνουν στις καλλιέργειές τους από τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα με επίπτωση στα εισοδήματα τους.

Επισημαίνεται επίσης ότι, ενώ το τελευταίο τετράμηνο είδαν την δημοσιότητα προσπάθειες, συσκέψεις αλλά και σχετικές επιστολές φορέων αγροτών, με εξαγγελίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για σχετικές διευκολύνσεις  τόσο ως προς τον αριθμό των δόσεων, όσο και ως προς την απαιτούμενη προκαταβολή, ώστε να έχει ρεύμα ο εκάστοτε παραγωγός, μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει τίποτα χειροπιαστό και ουσιαστικό εκ μέρους της Κυβέρνησης.

Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Από 1η Μαΐου 2018 η ΔΕΗ έχει θέσει σε ισχύ νέο σύστημα διακανονισμού για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με μεγαλύτερη προκαταβολή και λιγότερες δόσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας να περιοριστούν τα χρέη της. Το νέο σύστημα αφορά τους οικιακούς πελάτες, οι οποίοι διαχωρίζονται κατά το βαθμό της συνέπειας που επέδειξαν στην πληρωμή των λογαριασμών το προηγούμενο δωδεκάμηνο σε 6 κατηγορίες με αντίστοιχες κλιμακωτές ρυθμίσεις προκαταβολών  από 10% – 20% της οφειλής και μέγιστο αριθμό των μηνιαίων δόσεων τις 24. Τέλος το ΔΣ έχει εξουσιοδοτήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση διακανονισμούς για ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις γενικές ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών.

Από την άλλη πλευρά προβληματική παραμένει η διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς την ΔΕΗ αγροτών – παραγωγών. Η όλο και αυξανόμενη φορολογία, η αύξηση του κόστους παραγωγής (εφόδια, λιπάσματα, καύσιμα, κα), αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας στα αγροτικά τιμολόγια, η μειωμένη απορροφητικότητα των γεωργικών προϊόντων, λόγω της κρίσης και της μειωμένης αγοραστικής ικανότητας των καταναλωτών, η έλλειψη γενικώς ρευστού και το πάγωμα της χρηματοδότησης από τις τράπεζες, έχουν οδηγήσει τους Έλληνες αγρότες σε αδιέξοδο και αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις η Δ.Ε.Η. να προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης ηλεκτροδότησης και αφαίρεση των μετρητών ρεύματος (ρολόγια). Η αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών με το ισχύον σύστημα διακανονισμού της μεγάλης προκαταβολής και των 3 δόσεων, ενέχει τον κίνδυνο να οδηγηθούν τους αγρότες στην απραξία αφού δεν είναι δυνατόν να καλλιεργήσουν χωρίς να ποτίσουν, με αποτέλεσμα η Αγροτική Οικονομία της χώρας να δεχθεί ένα πολύ σοβαρό πλήγμα.

Το τελευταίο 4μηνο είδαν την δημοσιότητα προσπάθειες, συσκέψεις αλλά και σχετικές επιστολές φορέων αγροτών, ώστε να δοθεί πραγματικά ευέλικτη και αποτελεσματική λύση στην ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΔΕΗ και να υπάρξει μια ελαστικότητα και προσαρμογή τόσο ως προς τον αριθμό των δόσεων, όσο και ως προς την απαιτούμενη προκαταβολή, ώστε να έχει ρεύμα ο εκάστοτε παραγωγός, πλην όμως δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα κάτι χειροπιαστό και ουσιαστικό, παρά τις εξαγγελίες σας για διευκόλυνση των αγροτών

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε

  • Τι προβλέπεται και ποιές οι προθέσεις σας για την ένταξη των αγροτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ευνοϊκές ρυθμίσεις με μικρή προκαταβολή και αποπληρωμή σε δόσεις μέχρι και 24 ή και παραπάνω μήνες, αντίστοιχες των ρυθμίσεων περί οικιακών καταναλωτών που τέθηκαν σε ισχύ από 1/5/2018;
  • Ποιες είναι οι προθέσεις σας α) για αγρότες των οποίων η καλλιέργεια παρουσιάζει εποχικότητα και κατά συνέπεια εποχικότητα παρουσιάζουν οι αντίστοιχες εισπράξεις τους από την πώληση των προϊόντων τους και β) για την επίδραση που υπάρχει στο εισόδημά τους από καταστροφές που πολλές φορές συμβαίνουν στις καλλιέργειές τους από δυσμενή καιρικά φαινόμενα;
  • Πώς θα αντιμετωπίσει ανάλογες περιπτώσεις αγροτών που έχουν παραπάνω από μια παροχή, για διάφορους λόγους
  • Αληθεύει η φημολογούμενη, σε ηλεκτρονικά μέσα, κατάργηση της έκπτωσης 15%  που παρέχεται στις χρεώσεις προμήθειας του λογαριασμού ρεύματος σε όλους τους συνεπείς πελάτες, όταν αυτό συνεχίζει να ισχύει σε μεγάλη μερίδα του ανταγωνισμού συνοδευόμενο και από άλλες προνομιακές παροχές;