Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας υπό την προεδρία του Ανδρέα Κατσανιώτη

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας υπό την προεδρία του Ανδρέα Κατσανιώτη

«Μεγάλη τιμή που ορίστηκα πρόεδρος της σημαντικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και θα έχω τη χαρά να συνεργαστώ με αξιόλογους συναδέλφους.

Η Επιτροπή, όπως απέδειξε η μέχρι τώρα λειτουργία της, έχει υπερκομματικό χαρακτήρα με θετικό αποτύπωμα και ένα ιστορικό αξιόλογων προσώπων που αντανακλά και επιβραβεύει το έργο της κατά την προηγούμενη περίοδο.

Ο ρόλος της Επιτροπής είναι κρίσιμος. Προάγει τον κοινοβουλευτικό και διακομματικό διάλογο προκειμένου οι φορείς και οι βουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.

Στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση που διανύουμε θα πρέπει να είμαστε πρωταγωνιστές και όχι ουραγοί»