Συνάντηση Νικολάου – Κατσανιώτη για τη δημιουργία παραρτήματος της δομής ΕΠΑΝΟΔΟΥ στην Πάτρα

Συνάντηση Νικολάου – Κατσανιώτη για τη δημιουργία παραρτήματος της δομής ΕΠΑΝΟΔΟΥ στην Πάτρα

Η συνάντηση έγινε στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στις 26 Μαρτίου και συζητήθηκε το θέμα της μετασωφρονιστικής μέριμνας και κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων σε όλα τα Καταστήματα Κράτησης Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Πρόσφατα η γ.γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Νικολάου, ανακοίνωσε το σχέδιο για τη δημιουργία δομής στο πλαίσιο της δράσης ΕΠΑΝΟΔΟΣ, με έδρα την Πάτρα. Η δομή αυτή θα μπορούσε να γίνει σημείο αναφοράς για τη μετασωφρονιστική πολιτική της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, στις φυλακές της οποίας εκτίουν την ποινή τους 1.373 κρατούμενοι ενώ μόνο στο Κατάστημα Κράτησης Αγίου Στεφάνου Πάτρας βρίσκονται 626.

«Οι πολιτικές για την επανένταξη οφείλουν να αποτελούν κομμάτι του ευρύτερου σχεδιασμού αντεγκληματικής πολιτικής. Κύριο μέλημα της κυβέρνησης και ειδικά της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι να αναπτύσσουμε προγράμματα και να προσφέρουμε σε όσους αποφυλακίζονται όλα τα εργαλεία που απαιτούνται προκειμένου να γίνει ομαλά η επαγγελματική και κοινωνική τους επανένταξη.

Τα προγράμματα αυτά αποτελούν μέσα θεμελιώδους σημασίας για την πρόληψη της υποτροπής και την αύξηση της δημόσιας ασφάλειας, δύο ιδιαίτερα σημαντικούς στόχους στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Χαιρετίζω την εξαγγελία της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφίας Νικολάου, για τη δημιουργία παραρτήματος της δομής ΕΠΑΝΟΔΟΥ στην Πάτρα και υπόσχομαι ότι θα συμβάλλω τα μέγιστα για την ταχύτερη υλοποίησή της προκειμένου να καλύψουμε το σύνολο των Καταστημάτων Κράτησης Δυτ. Ελλάδας και Πελοποννήσου».