Σχέδιο Νόμου για τις Λαϊκές Αγορές

Σχέδιο Νόμου για τις Λαϊκές Αγορές

Όλοι θέλουμε  να δημιουργηθούν σύγχρονες λαϊκές αγορές  που θα λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε σαν κόρη οφθαλμού το «λαϊκό» τους χαρακτήρα. Φτηνά και υγιεινά  προϊόντα για τους πολλούς που τα εξασφαλίζουν οι μικροπαραγωγοί και οι έμποροι των λαϊκών αγορών.

Δυστυχώς από τις  διαρροές για το τι θα προβλέπει το νέο  νομοσχέδιο  δημιουργήθηκε ένα κλίμα αβεβαιότητας και δυσαρέσκειας  ανάμεσα στους εμπλεκόμενους των λαϊκών αγορών των περιοχών μας. 

Το αθηνοκεντρικό κράτος  πρέπει να  αντιληφθεί τη διαφορά στη λειτουργία και στο χαρακτήρα των λαϊκών αγορών στην Πρωτεύουσα και την Περιφέρεια.

Η μείωση των διοικητικών προστίμων και των ποινών, η μείωση του ποσοστού πωλήσεων των προϊόντων και η δυνατότητα μεταβίβασης των αδειών σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού για τους παραγωγούς – πωλητές λαϊκών αγορών ήδη αλλάζουν.  Η διαβούλευση αρχίζει …