Συνάντηση με τον Διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών

Με τον Διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών στη Γρανάδα Μ. Μορφακίδη, είχαμε ουσιαστική συζήτηση για δράσεις και ενίσχυση του σημαντικού έργου που επιτελεί.

Η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά εργαλεία πολιτισμικής και ακαδημαϊκής διπλωματίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού Γ. Χρυσουλάκη.