Επίσκεψη στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Επισκέφθηκα τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης η οποία παραμένει κλειστή από το 1971 αποστερώντας, όχι μόνο από την ελληνική μειονότητα, αλλά και από το σύνολο του Ορθόδοξου κόσμου, τη δυνατότητα εκ των έσω ενίσχυσης του Οικουμενικού Θρόνου με νέους θρησκευτικούς λειτουργούς.

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής παραμένει διαχρονικό ζητούμενο, και όσο οι τουρκικές αρχές επιλέγουν την παρελκυστική τακτική τους, εμείς, η Ελληνική Πολιτεία, θα συνεχίζουμε να το θέτουμε καταλλήλως, ευαισθητοποιώντας με κάθε πρόσφορο τρόπο την διεθνή κοινότητα.