Ομιλία στη Βουλή για την τροπολογία “Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών (ΜΕΑ ΕΕ, Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης στο ΥΠΕΞ)”

Ομιλία στη Βουλή για την τροπολογία “Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών (ΜΕΑ ΕΕ, Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης στο ΥΠΕΞ)”

ΥΠΕΞ-ΔΡΑΣΕΙΣ-39

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η παρούσα τροπολογία με γενικό αριθμό 1192 και ειδικό 107 έρχεται ως συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της λειτουργίας της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης ως επικεφαλής στα Τμήματα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ, δηλαδή σε θέση αυξημένης ευθύνης, στελεχών της δημόσιας διοίκησης τα οποία αν και έχουν τα απαραίτητα προσόντα και εμπειρία, δεν μπορούν να τοποθετηθούν εκ νέου στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία λόγω συμπλήρωσης εξαετούς υπηρεσίας σε αυτή.

Προϋπόθεση για την παροχή της δυνατότητας νέας θητείας αποτελεί η συμπλήρωση οκταετίας από την λήξη της προηγούμενης θητείας. Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζουμε δύο ζητήματα:

Πρώτον, εναρμονίζουμε το πλαίσιο με τις διατάξεις του ιδίου νόμου (Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών) που ισχύουν ήδη για τα στελέχη του ΥΠΕΞ. Ως παράδειγμα αναφέρω ότι ο νόμος 4781 του 2021 στον οποίο θα ενταχθεί και η παρούσα τροπολογία εφόσον ψηφιστεί προβλέπει πως «Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην όσων έχουν πρεσβευτικό βαθμό, δεν μετατίθενται σε πόλη στην οποία έχουν ήδη υπηρετήσει, αν δεν παρέλθει οκταετία από την μετάθεσή τους από αυτή».

Δεύτερον, αποκτούμε τη δυνατότητα αξιοποίησης στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και αυξημένη εμπειρία σε θέσεις ευθύνης. Στελέχη που μπορούν να εισφέρουν αποτελεσματικά στον συντονισμό και την εκπροσώπηση της πατρίδας μας στα ενωσιακά όργανα.

Παράλληλα η τροπολογία προβλέπει την σύσταση αυτοτελούς γραφείου διαχείρισης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, να σας ενημερώσω πως από τις προωθούμενες διατάξεις δεν προκαλείται πρόσθετο βάρος στον κρατικό προϋπολογισμό.