Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη, με τον Εμιρατινό Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών Omar Saif Ghobash

Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών, Ανδρέα Κατσανιώτη, με τον Εμιρατινό Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών Omar Saif Ghobash

ΥΠΕΞ-ΔΡΑΣΕΙΣ-16

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Ανδρέας Κατσανιώτης συναντήθηκε σήμερα, σε ιδιαίτερα εγκάρδια ατμόσφαιρα, με τον Εμιρατινό Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών Omar Saif Ghobash, αρμόδιο για διεθνή συνεργασία στους τομείς πολιτισμού και δημόσιας διπλωματίας. Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό περίπτερο στο χώρο της ΕΧΡΟ2020, ο κ. Κατσανιώτης, αφού συνεχάρη τα ΗΑΕ για την ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση του παγκόσμιου αυτού γεγονότος, υπογράμμισε τον στρατηγικό χαρακτήρα των διμερών μας σχέσεων και τη σημασία που αποδίδουμε στην περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε σειρά τομέων, συμπεριλαμβανομένων των τομέων πολιτισμού και δημόσιας διπλωματίας. Σημείωσε, επίσης, τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας, μαζί με την Κύπρο, αλλά και ευρύτερα σχήματα. Ο Εμιρατινός Βοηθός ΥΠΕΞ ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για την επίσκεψη και τη σημαντική παρουσία της Ελλάδας στην ΕΧΡΟ. Εξάλλου, αμφότεροι αξιωματούχοι είχαν προηγουμένως παραστεί σε εκδήλωση με τίτλο “A Universal Narrative of Light from Apollo’s Birthplace, Delos, to a Brighter Future”, προβαίνοντας σε σχετικές παρεμβάσεις. Κοινή ήταν, εξάλλου, η επιθυμία ανάπτυξης κοινών δράσεων. Τέλος, αντηλλάγησαν απόψεις επί των τελευταίων εξελίξεων, δεδομένης και της εμπειρίας του Εμιρατινού αξιωματούχου που είχε υπηρετήσει για μια δεκαετία ως Πρέσβυς των ΗΑΕ στην Μόσχα.