Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας που μετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+Cultural Festivals – 27/03/2022

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας που μετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+Cultural Festivals.

Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Σκουροχωρίου Ηλείας που μετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+Cultural Festivals μαζί με το Γυμνάσιο “Ν. Καζαντζάκης” στη Βραΐλα Ρουμανίας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών στήριξε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου Σκουροχωρίου που συγκέντρωσε βιβλία για την ενίσχυση της βιβλιοθήκης του “Ν. Καζαντζάκης”. Το Γυμνάσιο “Ν. Καζαντζάκης” έχει διδάξει την Ελληνική γλωσσα και ιστορία σε χιλιάδες Ελληνόπουλα της Ρουμανίας από το 1900.

27/03/2022