Ο ηλεκτρονικός τύπος για την τοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Αν. Κατσανιώτη στη Βουλή για τους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου – 01/04/2022

Ο ηλεκτρονικός τύπος για την τοποθέτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών Αν. Κατσανιώτη στη Βουλή για τους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

01/04/2022