Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Αν. Κατσανιώτη, στο «Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Forum», που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ – 21/03/2022

Συμμετοχή Υφυπουργού Εξωτερικών, Αν. Κατσανιώτη, στο «Ευρωπαϊκό Ανθρωπιστικό Forum», που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ανδρέας Κατσανιώτης: Η Ελλάδα ήταν & παραμένει σταθερός υποστηρικτής του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου γι’ αυτό και πρωτοστατεί στην διαμόρφωση μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής του.  Yπο το πρίσμα των σημερινών ένοπλων συγκρούσεων, είναι ώρα για την Ε.Ε. να αναλάβει πρωτοβουλίες διαμόρφωσης  πλαισίου προστασίας αμάχων και απρόσκοπτης δράσης ανθρωπιστικών οργανώσεων.

21/03/2022