Χρόνια πολλά Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Η καρδιά & το μυαλό μας είναι στους Έλληνες Ομογενείς της Μαριούπολης & Οδησσού – 25/03/2022

Χρόνια πολλά Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Η καρδιά & το μυαλό μας είναι στους Έλληνες Ομογενείς της Μαριούπολης & Οδησσού.

Χρόνια πολλά 🇬🇷
Ζήτω το έθνος! Η καρδιά & το μυαλό μας είναι στους Έλληνες Ομογενείς της Μαριούπολης & Οδησσού.Εκεί απ’ όπου οι ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας αναζωπύρωσαν στην Ευρώπη την αγάπη για την Ελλαδα και τον Πολιτισμό της & άναψαν την σπίθα «για του Χριστού την Πίστη την Αγία & της Πατρίδος την Ελευθερία

25/03/2022