Τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο – 30/09/2022

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο.

Ο κ. Κατσανιώτης σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Άγγελο Συρίγο συμφώνησαν στην διεύρυνση της ρύθμισης για την δυνατότητα παράτασης ατομικών συμβάσεων εργασίας καθαριότητας ορισμένου χρόνου ώστε να συμπεριληφθεί και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

30/09/2022