Ηλεκτρονικός τύπος για την τριμερή συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – 13/11/2022