Οι πολίτες θα συγκρίνουν τι λέμε & τι κάναμε, ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ, ΣΚΑΪ, 12/04/23

Οι πολίτες θα συγκρίνουν τι λέμε & τι κάναμε, ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ, ΣΚΑΙ

Οι πολίτες θα συγκρίνουν τι λέμε & τι κάναμε. Ξέρουν ποιος υλοποίησε τις δεσμεύεις του & ποιος όχι. Ξέρουν ότι εμείς μειώσαμε φόρους, εισφορές, θωρακίσαμε την πατρίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σήμερα να “υποσχεθεί” όσα ήδη έχουμε κάνει όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

(20+) Facebook