Στις Βρυξέλλες για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Στις Βρυξέλλες για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Στις Βρυξέλλες για την συμμετοχή στις κοινές συνεδριάσεις των Επιτροπών Άμυνας & Ασφάλειας, Οικονομικών & Ασφάλειας και Πολιτικής Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας, βρέθηκε ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 19- 21 Φεβρουαρίου στα κεντρικά γραφεία του ΝΑΤΟ.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΝΑΤΟ αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και της Συμμαχίας, παρέχοντας διαφάνεια και συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση από τους πολίτες των στόχων και αποστολών του ΝΑΤΟ. Ειδικότερα, έχει ως σκοπό την προαγωγή του διακοινοβουλευτικού διαλόγου για θέματα ασφάλειας, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, καθώς και την προώθηση των στόχων της Συμμαχίας, όπως η συνεργασία των χωρών – μελών της σε διάφορους τομείς (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό).

Κατά τη διάρκεια του έτους, πέραν των συναντήσεων των ως άνω Επιτροπών και ΥποΕπιτροπών, πραγματοποιούνται συναντήσεις της Ειδικής Ομάδας για τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, Σεμινάρια Πρωτοβουλίας Rose-Roth, το Διατλαντικό Κοινοβουλευτικό Forum (Ουάσιγκτον), καθώς και συναντήσεις του Διακοινοβουλευτικού Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας και του Διακοινοβουλευτικού Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Γεωργίας.

Όπως τόνισε και ο ίδιος: «Η Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις των επιτροπών, που έχουν σκοπό την προαγωγή του διαλόγου αλλά και την εξεύρεση λύσεων σε ζητήματα όπως η άμυνα και η ασφάλεια.»